Out of the Office
Privacyverklaring

Om jou te kunnen voorzien van een optimale dienstverlening, verwerkt Out of the Office persoonsgegevens. We beschikken over persoonsgegevens omdat je al eerder gebruik hebt gemaakt van onze dienstverlening, informatie bij ons hebt opgevraagd en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met deze gegevens om. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom wij dat doen.

Overzicht van de persoonsgegevens die Out of the Office verwerkt

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Activiteiten op onze website
  • Apparaattype
  • Internetbrowser

Specificatie verwerking persoonsgegevens

Out of the Office verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen. De voornaamste reden waarvoor wij persoonsgegevens nodig hebben is om op een goede manier invulling te kunnen geven aan onze dienstverlening. Dit betekent dat we graag contact met jou opnemen om de details van jouw aanvraag of boeking door te nemen, om jouw vragen te beantwoorden en/of om jou te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening. Daarnaast zijn persoonsgegevens nodig voor correcte facturatie en administratie t.b.v. onze belastingaangifte. Daarnaast gebruiken we jouw mailadres voor het verzenden van onze nieuwsbrief (wanneer je hier expliciet toestemming voor gegeven hebt) en het analyseren van jouw surfgedrag binnen onze website om ervoor te zorgen dat onze website op een juiste manier wordt weergegeven in jouw browser en op het door jou gebruikte apparaat. Daarnaast kunnen wij dankzij het analyseren van jouw surfgedrag onze website blijven optimaliseren en beter afstemmen op jouw wensen.

Het bewaren van persoonsgegevens

Out of the Office bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Indien er sprake is van een doorlopende samenwerking, blijven de persoonsgegevens bewaard om jou te kunnen voorzien van een optimale dienstverlening. Wanneer er sprake is van einde opdracht of van een eenmalige samenwerking, blijven de persoonsgegevens bewaard voor administratieve doeleinden t.b.v. de eisen die gesteld zijn door de Belastingdienst.

Het delen van persoonsgegevens

Out of the Office deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze dienstverlening en om te voldoen aan gestelde eisen zoals vastgelegd in wetgeving. Wanneer het nodig is dat derden – om de genoemde redenen – beschikken over jouw persoonsgegevens, sluiten we met deze derden een verwerkersovereenkomst af om jouw privacy te waarborgen en er zeker van te zijn dat er vertrouwelijk met jouw gegevens wordt omgegaan en dat de beveiliging van deze gegevens goed geregeld is.

Cookies

Out of the Office gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Out of the Office en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@getoutoftheoffice.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Out of the Office neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@getoutoftheoffice.nl.